DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMAS - ŽEMĖS PASKIRTIES KEITIMAS
DETALIOJO PLANO KEITIMAS, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS
 •    Norite pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį;
 •    Pageidaujate pakeisti gretimų žemės sklypų ribas ir plotus
 •    Ketinate sklypą padalinti į kelias dalis, atidalyti iš bendros dalinės nuosavybės ar sujungti su gretimu;
 •    Norite keisti detalų planą, koreguoti detalųjį planą, pakeisti detaliojo plano sprendinius (užstatymo zoną, aukšingumą ir kt.)

 • Tokiu atveju Jums reikalinga parengti teritorijos planavimo dokumentą ar esamo detaliojo plano korektūrą.

        Detaliojo plano keitimas, detaliojo plano sprendinių koregavimas - sudėtinga Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento keitimo koregavimo procedūra. Reikia kreiptis į savivaldybę su prašymu leisti koreguoti ar keisti detalųjį planą, gauti reikiamus dokumentus bei reikalavimus, pagal kuriuos parengtą kompleksinį teritorijų planavimo dokumentą reikia suderinti su suinteresuotomis šalimis, institucijomis, savivaldybe bei teritorijų planavimo inspekcija, atlikti visuomenės informavimo ir kitas viešumo procedūras, bei teikti tvirtinti savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui.

        Vos per 5-8 mėnesius atestuoti teritorijų planavimo specialistai bet kurioje Lietuvos vietoje parengs Jūsų sklypodetaliojo plano korektūrą (pakoreguos anksčiau nustatytus sprendinius: pakoreguos užstatymo zoną, pakeis žemės sklypų ribas, patikslins paskirtį ar naudojimo būdą, sudalins ar apjungs kelis sklypus, pakeis statybos ribą, aukštingumo ir užstatymo tankumo koregavimas), bei suderins jį su sąlygas išdavusiomis institucijomis, savivaldybe, visuomene bei kitomis įstaigomis. (kompleksinio teritorijų planavimo dokumento korektūra / keitimas).

        Dėmesio, Jums galime pasiūlyti žemės sklypo padalijimo ar sujungimo procedūrą, pagal pasikeitusio Teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus, Jums parengsime žemės valdos projektą http://www.zemes-valdos-projektas.lt, sklypui kuriam reikalingas sudalinimas parengsime sklypo formavimo pertvarkymo projektą http://www.zemetvarkos-projektas.lt bei http://www.sklypo-padalijimas.lt.

  KONTAKTAI:  planai@detalieji.lt
                      Giedrius tel. 8-685-69988
  žemės paskirties keitimas, zemes paskirties pakeitimas, pekeisti paskirtį, detaliojo plano korektūra, detaliojo plano keitimas, sprendinių pakeitimas detaliųjų planų rengimas, detaliųjų planų koregavimas, detalieji.lt, žemės projektai, detalusplanas.lt, detalusisplanas.lt, teritorijų planavimo specialistas, naudojimo būdo keitimas, užstatymo tankumo keitimas, intensyvumo keitimas, aukštingumo pakeitimas, aukštingumas, detaluji plana, detalu plana, detalusis, detalieji, detaliuoju planu, detaliam planui, sklypo sudalijimas, sklypo padalijimas, padalinimas, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimas, suformuoti sklypą statinių statybai, projekto vadovas, teritorijų planavimo specialistas, sklypo formavimo pertvarkymo projektas, bendrasis planas, bendraji plana, bendrąjį planą, Vilniaus rajono bendrasis planas, Trakų raj. Traku rajono bendrasis planas, Elektrėnų rajono bendrajame plane, Širvintos, Širvintų, Sirvintu rajono Bendrasis planas, detalnyj plan, detalnym planam, wilnia, Nemėžis, skaidiškės, Rudamina, Naujamiestis, Paneriai, zujunai, gineitiškes, projektavimo salygos, salygu savadas, sąlygų sąvadas, organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, detalaus plano koncepcijos dalis, koncepcijos nustatymo stadija, koncepcinė schema, koncepcine shema