DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMAS - ŽEMĖS PASKIRTIES KEITIMAS
SKLYPO PLANO PRILYGINAMO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGIMAS
 •    Norite pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį;
 •    Negaunate statybos leidimo, kadangi planuojama veikla neatitinka šiam žemės sklypui nustatyto
         naudojimo būdo ir pobūdžio;
 •    Ketinate sklypą padalinti į kelias dalis, atidalyti iš bendros dalinės nuosavybės ar sujungti su gretimu;
 •    Pageidaujate pakeisti gretimų žemės sklypų ribas ir plotus


 • Tokiu atveju Jums reikalinga parengti žemės sklypo detalųjį planą.

        Detaliojo plano rengimas ilga ir sudėtinga procedūra. Reikia kreiptis į savivaldybę su prašymu leisti rengti detalųjį planą, pasirašyti detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarti, bei gauti projektavimo bei technines inžinerinių tinklų projektavimo sąlygas, pagal kurias parengtą detalų planą reikia suderinti su suinteresuotomis šalimis, institucijomis, savivaldybe bei teritorijų planavimo inspekcija, atlikti visuomenės informavimo ir kitas viešumo procedūras, bei teikti tvirtinti savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui.

        Vos per 5-8 mėnesius atestuoti teritorijų planavimo specialistai parengs Jūsų sklypo detalųjį planą (pakeis žemės paskirtį, sudalins ar apjungs kelis sklypus) visoje Lietuvoje, bei suderins jį su sąlygas išdavusiomis institucijomis, savivaldybe, visuomene bei kitomis įstaigomis.

        Dėmesio jeigu, Jums galime pasiūlyti žemės sklypo padalijimo ar sujungimo procedūrą, pagal pasikeitusio Teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus, Jums parengsime žemės valdos projektą http://www.zemes-valdos-projektas.lt, sklypui kuriam reikalingas tik sudalinimas parengsime sklypo formavimo pertvarkymo projektą http://www.zemetvarkos-projektas.lt bei http://www.sklypo-padalijimas.lt.

  KONTAKTAI:  planai@detalieji.lt
                      Giedrius tel. 8-685-69988
  žemės paskirties keitimas, zemes paskirtis pakeitimas, pekeisti paskirtį, paskirti, detaliųjų planų rengimas, detaliųjų planų rengimo, proejtkavimo paslaugos, detalieji.lt, architektas, projektavimas, žemės projektai, detalusplanas.lt, detalusisplanas.lt, teritorijų planavimo specialistas, naudojimo pobūdžio, užstatymo tankumo, tankumas, intensyvumo, intensyvumas, aukštingumo pakeitimas, aukštingumas, detaluji plana, detalu plana, detaliakas, detalusis, detalieji, detaliųjų planų, detaliuoju planu, detaliam planui, išdalijimas, sudalijimas, padalijimas, padalinimas, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimas, suformuoti sklypą statinių statybai, projekto vadovas, teritorijų planavimo specialistas, zemes, plana, žemės planą prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui, žemės planas prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui, bendrasis planas, bendraji plana, bendrąjį planą, Vilniaus rajono bendrasis planas, Trakų raj. Traku rajono bendrasis planas, Elektrėnų rajono bendrajame plane, Širvintos, Širvintų, Sirvintu rajono Bendrasis planas, detalnyj plan, detalnym planam, polska, wilnia, Nemėžis, skaidiškės, Rudamina, Naujamiestis, Paneriai, zujunai, gineitiškes, projektavimo salygos, salygu savadas, sąlygų sąvadas, organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, vystymo (pletros) koncepcijos schemos rengimas, detalaus plano koncepcijos dalis, koncepcijos nustatymo stadija, koncepcinė schema, koncepcine shema